Iznajmljivanje zaštitnih ograda

Standardna ograda

Nagazna ogradaStandardna zaštitna ograda ima široku namenu i koristi se za ograđivanje područja pri izgradnji puteva, kao i na koncertima, utakmicama te drugim javnim događaja. Jedna ograda je dugačka 2,5 metra, visoka 110 cm i teška 32 kg I mogu se međusobno vezivati.

Nagazna ograda je namenjena za sprečavanje prolaska ljudi, i koristi se tamo gde je najveći pritisak posetilaca javnog događaja. Dužina jedne nagazne ograde je 2 metra, težina 52 kg, a visina 110 cm. Specifična je po tome što ima gazište na kojem se stoji, kako bi bilo nemoguće odgurati ograde. To polje je širine 80 cm Napravljena je od pocinčanog čelika I mogu se međusobno vezivati.